NYHEDSBREV

mailImageBannerThumb

Tilmeld her
Få inspiration fra cases og nye indsigter direkte i din mailboks

Brandsystemer

Et brandsystem er en struktureret strategi for, hvordan virksomheden arbejder systematisk med at udnytte værdien i sit Corporate Brand.

Filosofien
Hver dag bliver den almindelige forbruger bombarderet med flere tusinde reklame- og kommunikationsbudskaber, som der skal tages stilling til. Det kan den menneskelige hjerne ikke rumme. Derfor bliver der frasorteret kraftigt.

At trænge igennem til den moderne forbruger kræver, at man kan formulere sit brands værdiposition klart, samt at man har ressourcer til at trænge igennem kommunikationsstøjen ud til forbrugeren. Det koster mange penge. Derfor er det kun få virksomheder, der har råd til at markedsføre flere selvstændige brands. Specielt internationalt.

Med intelligent branding kan man udnytte styrken i sit Corporate Brand til at skabe nye brands, som får deres styrke fra moderbrandet. Det kan der være både sund fornuft og store perspektiver i.

På kort sigt giver det mening at fokusere sin brandingstrategi om at bygge høj værdi ind i sit Corporate Brand for at skabe en stærk værdiposition. På lang sigt står man rustet til at få gennemslagskraft i nye segmenter inden for sit eksisterende markedsområde samt i helt nye markeder.

Modellen
Kunde & Co's Brand System er en model, der illustrerer forskellige former for brandingstrategier. I den venstre side af modellen finder man de strategier, der tager udgangspunkt i et Corporate Brand, mens man i den højre side finder ét-produkt-ét-brand-strategierne.

Imellem de to yderpunkter ligger en lang række forskellige former for subbrandingstrategier, hvor virksomheden trækker mere eller mindre på værdien i sit Corporate Brand. Jo længere mod højre man kommer, des mere fokus har brandstrategien på det enkelte produkt brand.

På kort sigt giver det mening at fokusere sin brandingstrategi om at bygge høj værdi ind i sit Corporate Brand for at skabe en stærk værdiposition. På lang sigt står man rustet til at få gennemslagskraft i nye segmenter inden for sit eksisterende markedsområde samt i helt nye markeder.

DK_ny_brandsystemer

Hvordan bruges modellen?
I mange virksomheder ligger beslutningen om branding typisk decentralt i organisationen. Når et nyt produkt skal lanceres, er det produkt- eller marketingchefen, der sammen med reklamebureauet udvikler navn og måske et logo. Resultatet af denne strategi bliver ofte, at man står med en række brands uden sammenhæng.

Nogle virksomheder er kommet til den erkendelse. Derfor har de måske hyret et designbureau til at rydde op. Men en grafisk identitet er kun en hul skal, der intet har at gøre med et brandsystem.

I værdiøkonomien er det indholdet og værdien i brandet, der betyder noget. Eller sagt på en anden måde: Find dig ikke i logoets diktatur. Tænk i stedet for på, hvordan værdien i dit Corporate Brand kan bruges til at udvide dine forretningsområder og styrke virksomhedens markedsposition. Det skal brandingsystemet og brugen af brandet udvikles omkring.

Prøv selv at placere din virksomheds brands i modellen. Spørg dig selv, om deres placering er et resultat af tilfældigheder eller af et målrettet arbejde med virksomhedens brandsystem. Får dine brands nok ud af virksomhedens Corporate Brand, og hvordan kan du i givet fald ændre på dette uden at miste styringen med, hvilke værdier der knyttes til dit Corporate Brand?

Læs mere:
Corporate Religion
, Corporate Concept, Virksomhedens personlighed, Værdiposition, Brand Value Chain, Bøgerne.

  •