NYHEDSBREV

mailImageBannerThumb

Tilmeld her
Få inspiration fra cases og nye indsigter direkte i din mailboks

Vores filosofi

I Kunde & Co betragter vi markedsføring som et hækkeløb. En filosofi, hvor alle hække skal passeres fejlfrit for at få optimalt udbytte af indsatsen.

For os handler markedsføring ikke kun om kommunikation overfor slutkunden. Det handler også om, hvordan virksomheden optimerer sit marketingsystem, altså den samlede indsats og strategi ud gennem salgs- og distributionssystemet frem til slutkunden. Vores filosofi markedsføringshækkeløbet illustrerer dette.

At komme fejlfrit over alle hække er en stor opgave med en række indbyggede strategiske valg og udfordringer. Den opgave har vi specialiseret os i. Vi giver vores kunder en unik rådgivning og kombinerer den med kreative løsninger, der flytter markedsandele.

1: Analyse
Enhver opgave starter med, at der gennemføres en grundig desk-research. Arbejdet omfatter bl.a. konkurrentanalyser, bearbejdning af markedsdata, vidensindsamling om virksomheden samt brandets historik. Endvidere vurderes styrken af de parametre, virksomheden skal konkurrere på.

2: Strategi
Med udgangspunkt i analysen og de opsatte mål udarbejdes der en strategimappe. I den vurderes forskellige strategiske muligheder og problemstillinger fra en holistisk synsvinkel. Kundens briefing vurderes kritisk, inden der udarbejdes en gennemargumenteret strategisk anbefaling.

3: Konceptudvikling
Det strategiske oplæg indeholder ofte et forslag til en konceptuel løsning. Men først efter oplægget er gennemdiskuteret, og der er nået enighed om grundlaget, fortsætter arbejdet med konceptudvikling. I store projekter strækker denne fase sig ofte over lang tid. Der udvikles flere varianter af konceptet, og projektet omfatter diverse testrunder, der danner grundlag for videreudvikling af strategi og koncept.

4: Markedsføring overfor salgsstyrker
Sammen med virksomhedens internationale marketingafdeling udvikles en plan for den internationale kampagne. Det er vigtigt, at der arbejdes med en samlet lancering, så der opnås synergieffekter både eksekverings- og produktionsmæssigt. Som et led i implementeringen af planen tager Kunde & Co ud og detailplanlægger med hvert marked.

5: Markedsføring overfor grossister/kæder
Den interne markedsføring er utrolig vigtig, men spares alt for ofte bort. Risikoen er, at sælgerne ikke er motiveret til at bakke op. Eller at ordremodtagerne helt enkelt mangler viden om, at kampagnen kører - og derfor giver kunderne mangelfuld service. Derfor er den interne markedsføring altid en del af vores kampagneoplæg. For når det lykkes at skabe kendskab til og forståelse for konceptet og strategi i salget, trækker alle i samme retning - derved opnås størst effekt.

6: Markedsføring overfor butikken
Disponenten i butikken skal som grossistledet ligeledes påvirkes markedsføringsmæssigt for at opbygge kendskab og interesse for kampagnen. Når begge dele er til stede, er der skabt godt grundlag for sælgeren, når denne skal ud og lave aftaler, der skal sikre optimal eksponering af produktet, mens kampagnen kører. Et godt og dyrt in-store materiale kan let gå tabt, hvis denne del af markedsføringshækkeløbet ikke gennemføres ordentligt.

7: Markedsføring overfor slutbrugeren
Kampagnen skal løse de intentioner, der er lagt i det strategiske og konceptuelle arbejde - og timingen af kampagnen skal sikre, at der er tid til at passere de foregående hække. Ellers får en nok så god kampagne ikke den ønskede salgseffekt.

  •