NYHEDSBREV

mailImageBannerThumb

Tilmeld her
Få inspiration fra cases og nye indsigter direkte i din mailboks

Digital

Kunde & Co Digital er et full service webbureau på 30 mand, der leverer alt fra strategi, koncept og design til produktion og implementering. Det er vores grundholdning, at virksomhedens samlede strategi og branding skal afspejles i dens digitale løsninger. Vi nøjes derfor ikke med at tænke i koncepter, funktioner, systemer, webdesign og brugervenlighed, men integrerer vores online kompetencer med alle de øvrige services, vi tilbyder.

I dag er internettets digitale muligheder alt for sjældent en integreret del af virksomhedens strategi. Det er en situation, som mange webbureauer desværre holder virksomhederne fast i, fordi de arbejder isoleret med online udvikling og ikke ser og forstår internettets rolle i et strategisk og brandingmæssigt helhedsperspektiv.

Kunde & Co's digitale specialister skaber sammen med resten af bureauet digitale strategier, websites, applikationer og kampagner, som styrker virksomhedens brand og markedsposition, øger dens konkurrencekraft og skaber markante forretningsmæssige resultater. Vi kombinerer indsigt i og forståelse for den digitale verden med Kunde & Co's kernekompetencer inden for branding og strategisk marketing. På det fundament skaber vi kreative koncepter, design, kampagneideer, indhold og relationsskabende kommunikation.

Vores services omfatter:

Digital strategi
I Kunde & Co udvikler vi digitale strategier, som hjælper virksomheden med at styrke sin forretning og brandposition. Ved at kombinere desk research, web-analyser og interviews blandt relevante stakeholdere analyserer og kortlægger vi markedssituationen og brandpositionen for virksomheden og dens konkurrenter. Vi identificerer trends i markedet og kortlægger de mest attraktive og relevante retninger for virksomheden at udvikle sin brandposition og forretning i.

Med udgangspunkt i en samlet vurdering af, hvordan virksomheden bedst når sine brandpositionerings- og forretningsmæssige mål, udarbejder vi en strategisk anbefaling for, hvordan virksomheden kan anvende de digitale platforme. Vi udvikler desuden modeller til marketingsystemer, der baseret på indsigt i kundernes købsproces og -adfærd og virksomhedens værdikæde, beskriver, hvordan alle virksomhedens salgs- og marketingtiltag spiller sammen om at drive kunden hen mod et køb. Endelig fastlægger vi KPI'er og krav til funktionalitet og performance for virksomhedens digitale elementer.

Websites
Vi udvikler og implementerer corporate websites og brand websites, som medvirker til at bygge den ønskede brandposition og skaber forretningsmæssig værdi. Vores leverancer dækker bl.a. koncept, design, templates, brugerscenarier, informationsarkitektur og interaktionsdesign, funktionalitetsbeskrivelser, usability tests og wireframes. Desuden leverer vi alle former for indhold til websitet samt løbende drift, vedligeholdelse og support.

Kampagner
Kunde & Co udvikler koncepter og ideer til online kampagner, der er integreret med resten af den markedsføringsindsats, vi gennemfører for vores kunder. Det kan derfor både være rene online kampagner og kampagner, der går på tværs af flere medieplatforme. Arbejdet omfatter koncept, content-udvikling, produktion og implementering af eksempelvis kampagnesites, bannerkampagner og kampagner i sociale medier. Vi har desuden stor erfaring med at implementere online kampagner i flere lande, da Kunde & Co arbejder med mange internationalt orienterede virksomheder.

Analyse og optimering
Når Kunde & Co Digital udvikler websites, tager vi altid udgangspunkt i en grundig situationsanalyse, hvor vi kommer omkring både "inside-out" og "outside-in"-analyser, ser på performance, tendenser, user journeys og best practices. Vi gennemfører også interviews med vigtige interne og eksterne stakeholders. Resultaterne kombinerer vi med virksomhedens brandpositionerings og forretningsmæssige udfordringer. Samlet skaber det et værdifuldt grundlag, hvor udfordringer og løsningsforslag kan diskuteres med kundens projektgruppe.

Når websitet er udviklet og implementeret, bruger vi statistikker og analyser til at opbygge indsigt og forståelse af brugerne, så vi kan videreudvikle og optimere løsningen.

Apps og mobile
Brugen af smartphones og tablets eksploderer i disse år. Samtidig bliver mulighederne for at gå online overalt stadigt bedre. Derfor ønsker flere og flere virksomheder at inkludere mobile devices i deres digitale strategi. Kunde & Co Digital rådgiver om de strategiske muligheder, de mobile devices giver for at styrke brandpositionen og forretningspotentialet. Vi udvikler koncept og design for såvel apps som mobile hjemmesider, udarbejder tekniske kravspecifikationer og producerer, tester og lancerer løsningen. Både teknisk og markedsføringsmæssigt.

Søgeoptimering
Ingen kan være i tvivl om vigtigheden af at performe optimalt i søgemaskiner. Derfor er Kunde & Co eksperter inden for både SEM (Search Engine Marketing) og SEO (Search Engine Optimization). SEM-rådgivning sker i samarbejde med vores medieafdeling, som sikrer, at brugen af SEM-kampagner bliver tilrettelagt med et helhedssyn på medieindsatsen. SEO-indsatsen arbejder vi kontinuerligt med og optimerer vores kunder websites med udgangspunkt i viden om brugernes adfærd på internettet.

Social media
Brugen af sociale medier eksploderer, og derfor er det naturligt, at man som virksomhed ser på mulighederne for at bruge disse medier. Kunde & Co rådgiver om muligheder og udbytte i forhold til sociale medier med et stramt og kritisk fokus på, hvordan de sociale medier bidrager til at styrke virksomhedens brandposition og forretning. Endelig vejleder vi vores kunder om, hvilke ressourcer brugen af sociale medier kræver af dem.

Teknologi
Kunde & Co Digital løfter i samarbejde med vores partnernetværk en lang række tekniske udviklingsopgaver, typisk i tæt samarbejde med vores kunders egen IT-afdeling. Vi arbejder med alt fra kravspecifikation og systemarkitektur til udvikling, implementering og support.

Content management
Kunde & Co Digital arbejder med netbaserede content management-systemer som EPiServer og Umbraco, men vi kan som udgangspunkt hjælpe vores kunder på alle platform - også open source-systemer som Typo3 og Drupal.

Interface
Kunde & Co Digital arbejder via vores samarbejdspartnere med alle relevante interface-teknologier f.eks. Flash, Air og Flex samt AJAX-programmering - og selvfølgelig HTML. Derudover arbejder vi med udvikling af interface til tablets og mobil, f.eks. HTML5, IOS og Java.

Systemintegration
Mange af vores løsninger er integrerede med vores kunders bagvedliggende forretningssystemer. Det kan f.eks. være ERP-systemer i forbindelse med e-commerce eller forskellige CRM-systemer.

  •